Turha venevero rankaisee tavallisia suomalaisia, joilla ei ole ökypursia

10.2.2017

Tänään venemessuilleille kokoontuu veneilijöitä, joista monet ovat hämillään, jopa ärtyneitä. Syynä on hallituksen suunnittelema venevero, josta on kaksi vuotta puhuttu mutta jota ei vieläkään ole ratkaistu.

Sama epätietoisuus koskee myös moottoripyöräveron oikeudenmukaisuutta ja kohtaloa.

Tunnen paljon veneilijöitä ja myös moottoripyöräharrastajia. He ovat aivan tavallisia suomalaisia, joilla ei koskaan ole ollut omituksessaan hallituksen tarkoittamia ökypursia ja juppiskoottereita.

Suomen moottoripyörä- ja venekanta on vanhaa ja vaatimatonta. Venerekisterissä olevien veneiden keski-ikä on 23 vuotta ja arvo keskimäärin reilusti alle 10 000€. Veneet ovat vähällä käytöllä, yleensä alle 10 päivänä vuodessa. Suurin osa moottoripyöristä on niin ikään vanhoja, ja vain osan kaudesta ajossa.

Hallituksen suunnitelmat verottaa veneitä ja moottoripyöriä ovat huonosti harkittuja. Verot kohdentuva mielivaltaisesti osan suomalaisia harrasteisiin ja vapaa-ajan viettoon Suomessa.

Hallitus näyttää tuntevan huonosti kaavailemiensa verovelvollisten arkea. Muutaman päivän vuodessa käytössä olevasta veneestä tai moottoripyörästä lätkäistään vero, joka tulee koko vuoden käytöstä. Monelle pienituloiselle vero tuntuu paitsi kiusanteolta myös kohtuuttomalta.

Verolla ei pystytä keräämään merkittäviä summia, vaikka valtion rahantarve oli veron alkuperäinen tarkoitus. Ruotsissa kokeiltiin vastaavaa veroa, nyt siitä on luovuttu. Tuotto oli mitätön, vaikka Ruotsissa on paljon suurempi venekanta.

Suomessakin veron tuotto tulisi olemaan hyvin pieni ja valvonta hankalaa. Hallituksen omissa optimisissa arviossa veneveron tuotoksi lasketaan 17 miljoonaa ja moottoripyöräveron 25 miljoonaa, yhteensä noin 42 miljoona euroa.

Vero paikkaisi vain kymmenesosan hallituksen kilpailukykypaketin aiheuttamasta budjettialijäämästä.

On paljon vaihtoehtoisia tapoja näiden uusien pisteverojen sijasta koota tuloja valtiolle. Puutuva raha voidaan kerätä paljon reilummalla tavalla.  Esimerkiksi luopumalla suuria perintöjä ja varakkaita suosivasta perintö- ja lahjaveron halpuuttamisesta säästettäisiin 59 miljoonaa ja luopumalla suurten metsäomistusten haltioita suosivasta metsälahjahuojennuksesta noin 13 miljoonaa euroa.

Jos hallitus luopuisi näistä kahdesta turhasta ja epäoikeudenmukaisesta veromuutoksesta ja lisäksi vene-  ja moottoripyöräverosta, pienenisi budjettivaje noin 30 miljoonalla. Samalla ihmisten harrastusvälineet saisivat olla rauhassa.

Hallituksen veroratkaisut ovat muutoinkin kovin suhteellisia. Yksin hallituksen työmarkkinaratkaisujen yhteydessä tekemä laskuvirhe aiheutti noin kaksi kertaa suuremman veromenetyksen kuin mitä uuden veron tuotoksi optimistisesti kaavaillaan.

Kaavaillut kokonaisvaikutukset kääntävät veromuutosten vaikutukset vieläkin vaatimattomammiksi. Alalla arvellaan uuden veron vaikuttavan negatiivisesti retkeilyyn ja matkailuun.

Uusi vero on huonosti harkittu ja epäoikeudenmukainen.  Toivon, että hallitus luopuu suunnittelemistaan vene- ja moottoripyöräveroista, kun kriittisen lausuntokierroksen tulokset ovat käytettävissä. Tämän päätöksen voisi hyvin tehdä hallituksen kehysriihessä huhtikuussa. Jos näin ei tapahdu ennustan näille veroideoille kivikkoista tietä eduskunnan käsittelyssä.