TALOUSARVIOALOITE

29.9.2017

Määrärahan lisäämisestä Myllypuron Kehä I:n liittymän rakennussuunnittelun käynnistämiseen ja toteuttamiseen (500000 euroa)

Eduskunnalle

Myllypuron Kehä I:n liikennevaloliittymä on erittäin vilkkaasti liikennöity ja onnettomuusherkkä. Tilanne tulee pahenemaan entisestään lähivuosien aikana, kun Metropolian, Suomessa pääkaupunkiseudulla toimivan monialaisen ammattikorkeakoulun uusi yli 6000 opiskelijan Myllypuron kampus avataan kahdessa vaiheessa heinäkuussa 2018 ja elokuussa 2019.  Myllypuron Kehä I:n liittymän parantamista on syytä aikaistaa, jotta voidaan minimoida ruuhkien paheneminen ja onnettomuudet sekä ennen kaikkea minimoida henkilövahinkojen riski.

Liikennemäärä Kehä I:llä on noin 67 500 ajoneuvoa vuorokaudessa Myllypurontien pohjoispuolella ja noin 52000 ajoneuvoa vuorokaudessa Myllypurontien liittymän eteläpuolella. Myllypurontien liikennemäärä on viimeisimmässä laskennassa 2015 ollut hiukan yli 11 000 ajoneuvoa.

Poliisin tietoon tulleiden liikenneonnettomuuksien valossa Myllypuron liikennevaloliittymä on ollut aina esikaupunkiseudun pahimpien paikkojen joukossa.  Paikalla on vuosien saatossa sattunut paljon vakavia onnettomuuksia eikä henkilövahingoiltaan valitettavasti ole vältytty.

10 -vuotisessa investointiohjelmassa liittymän parannus on esitetty Liikenneviraston yhteishankkeissa vuosille 2020-2022. Myöntämällä hankkeen rakennussuunniteluun ehdotettu 500 000€ määräraha, voidaan rakentaminen saada käyntiin jo vuoden 2019 aikana.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 500000 euroa momentille 31.20.77 Myllypuron Kehä I:n liittymän rakennussuunnittelun käynnistämiseen ja toteuttamiseen

Helsingissä 29.9.2017

 

Eero Heinäluoma /sd

 

Maria Guzenina /sd